Mottak av asfalt og betong

 

Reipå Knuseri er godkjent mottak av asfalt og betong.

Asfalt og betong skal håndteres etter eget regelverk og mottatt mengde raporteres til kontrollordningen for asfaltgjennvinning. (KFA)

Reipå Knuseri håper at man med opprettelsen av et slikt tilbud skal kunne oppnå større andel av innsamling av disse produktene og at "tilfeldig" deponering avsluttes.

Mottaket etableres i steinbruddet i Kleiva.

Priser for mottak:

Asfalt og betong uten armering kr 85 pr tonn

Armert betong kr 125 pr tonn