Pågående prosjekter

 

For tiden har Reipå Knuseri dissse prosjektene under utførelse:

 

Opprusting kommunale veier Gildeskål

 

Reipå Knuseri vant konkuransen for oprusting av kommunale veier i Gildeskål.

Arbeidet skal gå over 2 år og innebærer store forbedringer på det kommunale veinettet.

 

Asfaltering:

Veier på Sanhornøya, Nygårdsjøen, Mevik og Storvik er asfaltert.

etterarbeid med å legge grus til kanter er startet og vil pågå kontinuerlig til det er ferdigstilt.

 

Mellom sandnes:

Mellom Sandnes er forsterket i ca 800m lengde.

Erfaringene med veien våren 2015 gjorde at Gildeskål kommune beslutttet opprusting/ forsterkning av ytterligere 1100 meter vei.

Dette arbeidet er under utførelse og forventes ferdig i slutten av uke 43.

Rekkverk skal settes opp i etterkant og forventes ferdigstilt i løpet av november.

 

Kjelling:

Vei Kjelling forventes oppstartet og ferdig forsterket i løpet av november.

Her er det snakk om forsterkning på ca 500 meter vei og noe kantrensk.

 

 

Maskinleie Meløy kommune

 

Reipå Knuseri vant konkuransen om maskinleie til Meløy kommune.

Dette innebærer at vi skal utføre graving fra Glomfjord i sør til og med Øra i nord.

Videre skal vi utføre all massetransport for Meløy kommune i hele kommunen.

Avtalen har en varighet på 2 år med 2 års oppsjon.

 

Avtalen går fra 1.2.2015

 

Vannledning Våg-Lekanger


Reipå Knuseri vant konkuransen for utførelse av dette prosjektet.

Det skal legges ca 1800 meter vannledning.

Prosjektet er startet med kartlegging av traseen med tanke på forminner.

Arkeolog fra fylkeskommunen har vært tilstedet og har avdekket funn.

Deter acdekket 8 kokegroper + noen andre forminner.

Materiell/ rør leveres anlegget i løpet av uke 17, og da vil arbeidet starte for fullt.

 

Dette er et ledd i en større utbygging av vannforsyningen som Gildeskål kommune har hatt gående

de siste årene.

Reipå Knuseri har tidigere utført vannledning på Sør Arnøy, Inndyr- Sund, landarbeider på Sund og Horsdal 

i forbindelse med sjøledning mellom Sund og Horsdal samt klargjort tomt for høydebasseng ved Lauvvannet.

Når vi nå fikk dette prosjektet har Reipå Knuseri hatt en sentral rolle for utførelse i utbyggingen.

 

 

 

 

 

 


Høvling av vei

Avretting for asfaltering på Inndyr.