Bilder

 

Her finnes bilder fra noen av de jobbene vi har utført.

Skjæring

Boring av vannledningsgrøft Inndyr- Sund


Tomt Oksygenfabrikk Yara

Gangvei Mevik

Utbedring molo Reipå

Tomt Dybvik møbler

Transport oppdragSteinbrudd Kleiva