Tjenester

Tjenester

Reipå Knuseri tilbyr tjenester som:

Utgraving av tomter og grøfter

Legging vann avløp og drensledninger

Boring og sprenging av fjell

Bygging av veier

Etablering av fyllinger

Transportoppdrag/ masseforflytning

Brøyting

Løfteoppdrag for tunge og lette løft (mobilkran 50 Tonn/meter)

Fra steinbruddet i Kleiva knuser vi de fleste fraksjoner masse for salg.

Vi selger også plengjord av god kvalitet.

Leveranse av Diesel og fyringsolje

Mottak av asfalt og betong Transport av maskin til nytt oppdrag