Om oss

Reipå Knuseri A/S er etablert på Reipå I nordre Meløy.

Bruddet i Kleiva

Bildet er fra steinbruddet i Kleiva


Firmaet har 22 ansatte

Vi har sentral godkjenning  for:

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

Prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2


Reipå Knuseri driver steinbruddet i Kleiva hvor det tas ut fjell for knusing av grus, singel og pukk for salg.

 

Reipå Knuseri eier :

Gravemaskiner i de fleste størrelsene fra 8 tonn til 30 tonn.

Inkluderer 2 stk Komatsu hjulgravere med tilhenger

7 lastebiler/ semibiler for transport av masse og spesialtransport.

Mobilkran 50 tonn meter for løfteoppdrag.

Borerigg for boring og sprenging av fjell.

Vibrovals

Veihøvel

 

Reipå Knuseri har avtale med Meløy kommune og med Gildeskål kommune for brøyting og strøing av veier innenfor tildelte roder.

Reipå Knuseri har også avtale med Gildeskål kommune for sommervedlikehold på veier innenfor tildelt rode.

 

Reipå Knuseri kan påta seg de fleste oppdrag innenfor tomtearbeid, grøftegraving fyllingsarbeider og massetransport

 

 

Referanseprosjekter:

 

Gang og sykkelvei Mevik- Grimstad

Vei og Kaiområde Æsøya Halsa

Fylling i Ørnes sentrum 2

Grunnarbeid Lamarkgården

Molo Arne N Selstad Selstad

Molo Ørnes

Vannledning Sør Arnøy

Vannledning Inndyr- Sund

Vannledning Våg- Lekanger

Plastring Ammoniakk kai Yara

Oksygen fabrikk Yara

Opprusting av kommunale veier i Gildeskål


  

Murt kanal gangvei Mevik- Grimstad

 

 

 Gravere i flere størrelser
 Grave redskap i flere størrelser