Opprusting av veier Gildeskål

13-10-2015
Arbeidet er inne i en sluttfase, med etterarbeider etter asfaltering m.v.
Se mer under pågående prosjekter.